Προσοχή! Ομάδα σε εργασία!!!!

Φύλλο Εργασίας 2 - Το κινηματογραφικό συνεργείο

Σινεμακουτουρού

 

Φύλλο Εργασίας 4

 

Βωβός

Φύλλο Εργασίας 4

The Artist

Φύλλο Εργασίας 5

Storyboard