Οι ομάδες

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Μαραβελάκη Φρύνη

ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας

ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας

MEd in TESOL